TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Oferta edukacyjna szkoły
OKE

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Jesteśmy ośrodkiem egzaminowania OKE

↓ INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2010 roku. Jednocześnie jest stosunkowo nowym kierunkiem kształcenia w szkołach ponadpodstawowych. Stanowi on odpowiedź na zmieniającą się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła o charakterze niekonwencjonalnym. Zmiany te, tym samym, wymuszają sukcesywne przygotowanie profesjonalnych kadr, zajmujących się obsługą i nadzorem infrastruktury energetyki odnawialnej.
Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. Ponadto wykształcenie to pozwoli absolwentom wspierać fachową pomocą jednostki administracji publicznej i samorządowej w obszarach gospodarki zasobami energetyki odnawialnej. W szczególności będą oni przygotowani do:

 • określania warunków lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej;
 • planowania prac związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej;
 • organizowania i nadzorowania prac związanych z montażem urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
 • wykonywania montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;
 • kontrolowania działań urządzeń i instalacji oraz funkcjonowania systemów energetyki odnawialnej;
 • obliczania kosztów materiałów i robót instalacyjnych;
  biegłego posługiwania się językiem obcym technicznym w wykonywanym zawodzie;
 • współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami w zakresie energetyki odnawialnej.

Jest to zawód szerokoprofilowy. W dziedzinie odnawialnych źródeł energii na poziomie technikalnym-uniwersalny. Absolwenci, ze względu na wszechstronne przygotowanie w obszarze instalacji energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz technologii energetycznego wykorzystania biomasy mogą kontynuować dalsze kształcenie i specjalizację zarówno podnosząc kwalifikacje w systemie edukacji formalnej, jak również nieformalnej i pozaformalnej.
Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej, jak i stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pracują przeważnie w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W administracji publicznej mogą pracować na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności w budownictwie.

↓ Ogólnopolski Turniej Maszyn Wiatrowych

Jesteśmy niezmiernie dumni z faktu, że nasi uczniowie już dwukrotnie dotarli do finału „Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wiatrowych”. Mając na uwadze fakt, że Komisja Europejska przyjęła w 2019 roku  Europejski Zielony Ład (The European Green Deal) możemy być pewni, że absolwenci kierunku Technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej po ukończeniu szkoły nie będą narzekali na brak dobrze płatnej pracy 🙂

↓ JAKICH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH UCZYMY?

 • Rysunek techniczny
 • Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
 • Systemy energetyki odnawialnej
 • Podstawy kosztorysowania w budownictwie
 • Język obcy zawodowy w budownictwie
 • Działalność gospodarcza w budownictwie
 • Dokumentacja techniczna w budownictwie
 • Montaż systemów energetyki odnawialnej
 • Obsługa systemów energetyki odnawialnej
 • Kosztorysowanie w budownictwie

↓ JAK ORGANIZUJEMY ZAJĘCIA PRAKTYCZNE?

Praktyka zawodowa miesięczna może być zagraniczna w programie Erasmus+ lub w polskiej firmie wskazanej przez szkołę.

↓ PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE PRZY REKRUTACJI

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • technika

↓ KSZTAŁCIMY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

 • matematyka

↓ JAKIE SĄ ŚREDNIE ZAROBKI BRUTTO W ZAWODZIE?

 • Specjalista ds. energetyki – od 5 190 do 8 220 PLN *
  * wg badań portali raportujących wynagrodzenia w Polsce

↓ GDZIE CZEKA NA CIEBIE PRACA?

 • firmy projektujące pasywne lub energooszczędne budynki
 • firmy projektujące i montujące urządzenia OZE
 • hurtownie instalatorstwa elektrycznego i sanitarno-grzewczego
 • centra ekologicznych systemów grzewczych
 • firmy doradcze w zakresie odnawialnych źródeł energii

↓ CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Jesteśmy jedyną szkołą z kierunkami budowlanymi w powiecie kłodzkim
 • Jesteśmy ośrodkiem egzaminowania OKE
 • „Budowlanka” organizuje bezpłatne kursy kwalifikacyjne dla uczniów
Skip to content