Technikum

Oferta edukacyjna 2021/2022

Technik budownictwa (profil strażacki)
Technik budownictwa
Technik robót wykończeniowych
Technik energetyki odnawialnej
Technik analityk
Technik logistyk (klasa wojskowa)
Technik logistyk
Technik eksploatacji portów i terminali
Technik spedytor

Nowości

REKRUTACJA ver. 2021.2022

Informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku zostaną opublikowane jutro o godz. 8.00

Branżowa szkoła I stopnia

Oferta edukacyjna 2021/2022

Monter zabudowy i robót wykończeniowych
Monter stolarki budowlanej
Murarz-tynkarz
Magazynier-logistyk
Tapicer
Ślusarz

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych
w Kłodzku

ul. Bohaterów Getta 6
57 – 300 Kłodzko
tel./fax: (074) 867 24 13
lub (074) 867 24 14

e-mail: zst.klodzko@ng.pl

Strona społeczności szkolnej:
https://zst.klodzko.pl