#Zbierz swój team

Serdecznie witamy w naszym nowym serwisie rekrutacyjnym. Na tej stronie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje związane z naborem do „Budowlanki” 🙂


Nabór do szkół ponadpodstawowych powiatu kłodzkiego przeprowadzany będzie przy użyciu systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji firmy VULCAN.

Jeśli chcesz być uczniem Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku, to w każdej preferencji możesz wybrać Technikum nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku lub Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku.

Nabór elektroniczny rozpoczyna się już 17 maja 2021 r. i przeprowadzony będzie na stronie internetowej:

https://dolnoslaskie.edu.com.pl


Terminy rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

  • Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) – od 17 maja 2021 roku do 21 czerwca 2021 roku (do godziny 15.00).
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty – od 25 czerwca 2021 roku do 14 lipca 2021 roku (do godziny 15.00).
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 22 lipca 2021 roku.
  • Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie – od 17 maja 2021 roku do 26 lipca 2021 roku.
  • Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – od 23 lipca 2021 roku do 30 lipca 2021 roku (do godziny 15.00).
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 02 sierpnia 2021 roku (do godziny 14.00).

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki: rekrutacja 2021 – terminy.

Technikum

Oferta edukacyjna 2021/2022

Technik budownictwa (profil strażacki)
Technik budownictwa
Technik robót wykończeniowych
Technik energetyki odnawialnej
Technik analityk
Technik logistyk (klasa wojskowa)
Technik logistyk
Technik eksploatacji portów i terminali
Technik spedytor

Nowości

Najbardziej znani absolwenci „Budowlanki”

Najbardziej znani absolwenci „Budowlanki” Robert Więckiewicz Opublikowany przez Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku Piątek, 9 kwietnia 2021 Najbardziej znani absolwenci „Budowlanki” Wojciech Mecwaldowski Opublikowany przez Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku Piątek, 9 kwietnia 2021 Najbardziej znani absolwenci „Budowlanki” Waldemar Błaszczyk Opublikowany przez Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku Piątek, 9 kwietnia 2021

Umicore Autocat Poland – lokalny partner dla szkolnictwa

Artykuł firmy Umicore Autocat Poland Źródło: https://www.umicore.pl/pl/aktualnoci/umicore-autocat-poland-lokalny-partner-dla-szkolnictwa/ W Umicore Autocat wierzymy w siłę edukacji. Z tego powodu wspieramy najmłodszych członków naszej społeczności ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie oraz z Zespołu Szkół Technicznych nr 1 w Kłodzku. Na jakie działania stawiamy? Dowiesz się tego z artykułu. Sąsiedzka odpowiedzialność W Umicore czujemy się częścią …

Branżowa szkoła I stopnia

Oferta edukacyjna 2021/2022

Monter zabudowy i robót wykończeniowych
Monter stolarki budowlanej
Murarz-tynkarz
Magazynier-logistyk
Tapicer
Ślusarz

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych
w Kłodzku

ul. Bohaterów Getta 6
57 – 300 Kłodzko
tel./fax: (074) 867 24 13
lub (074) 867 24 14

e-mail: zst.klodzko@ng.pl

Strona społeczności szkolnej:
https://zst.klodzko.pl