Dlaczego warto wybrać "Budowlankę"?

Zdjęcia z życia "Budowlanki"
Zdjęcia z życia "Budowlanki"

Drodzy Ósmoklasiści! Szanowni Rodzice!

           Przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej warto sobie zadać pytanie – czy preferowany przeze mnie zawód ma przyszłość? Kierunki oferowane przez „Budowlankę” bez wątpienia mają przed sobą świetlaną przyszłość. Zarówno branża budowlana, chemiczna, jak i logistyczna w okresie kryzysu mają się bardzo dobrze. Budownictwo to koło zamachowe gospodarki, przed energetyką odnawialną wyłania się ogrom możliwości związanych z miliardowymi inwestycjami w ekologiczne źródła energii, kierunek technik analityk to moc możliwości związanych z firmami farmaceutycznymi i chemicznymi, a branża logistyczna rozwija się w Polsce w imponującym tempie.

           Mamy nadzieję, że przekonaliśmy Was, iż „Budowlanka” ze swoimi kierunkami z branży chemicznej  (technik analityk), branży logistycznej (technik logistyk mundurowy i zwykły, technik spedytor, magazynier-logistyk) oraz branży budowlanej (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik budownictwa – profil strażacki oraz zarządzanie nieruchomościami, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie) to dobry wybór.

Poniżej przedstawiamy Wam inne atuty naszej szkoły:

 1. Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku w ramach projektów unijnych realizuje bezpłatne kursy dla uczniów – dlatego w trakcie nauki będziesz miał/miała możliwość uczestniczenia w kursach:
  • prawa jazdy kat. B;
  • obsługi kasy fiskalnej;
  • obsługi wózków widłowych;
  • pilarza, drwala;
  • operatora koparko-ładowarki;
  • spawacza;
  • montażysty rusztowań;
  • operatora wózków widłowych;
  • operatora walca drogowego.
 2. Współpracujmy z wieloma uczelniami wyższymi m.in. z Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy.
 3. Od wielu lat uczestniczymy w programie Erasmus+ – nasi uczniowie realizują praktyki w wielu krajach Unii Europejskiej (we Włoszech, Malcie, Portugalii i Hiszpanii).
 4. Na terenie szkoły znajdują się warsztaty budowlane i liczne dobrze wyposażone pracownie.
 5. Współpracujemy z wieloma firmami, związkami i organizacjami, które objęły opieką klasy patronackie (Umicore Autocat Poland Sp. z o.o., Kayser Automotive Systems Kłodzko Sp. z o.o., Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Poliamid Plastics).
 6. Jesteśmy ośrodkiem egzaminowania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – dlatego egzaminy zawodowe będziesz zdawała/zdawał na terenie szkoły.
 7. W naszych pracowniach informatycznych znajdują się nowe laptopy z dostępem do szybkiego Internetu.
 8. Nasza kadra pedagogiczna stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach, warsztatach i kursach.
 9. W szkole znajdują się gabinety psychologa i pedagoga.
 10. Nasi uczniowie z sukcesami biorą udział w turniejach i olimpiadach (Ogólnopolski Turniej Maszyn Wiatrowych, Olimpiada Logistyczna, Olimpiada Budowlana, Olimpiada ZUS, Olimpiada EDU-Elektra).
 11. Zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych w naszej szkole jest od lat na dobrym poziome, nasi absolwenci nierzadko odnoszą spektakularne sukcesy zawodowe.
 12. W szkole od kilku lat z powodzeniem działa dziennik elektroniczny, a nauka zdalna odbywała się przede wszystkim na platformie Teams.
 13. Nasz Samorząd Uczniowski organizuje zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych, dlatego zapewniamy Ci sympatyczną atmosferę oraz szybką integrację ze społecznością szkolną.
 14. Jesteśmy jedyną szkołą z kierunkami budowlanymi w powiecie kłodzkim.
 15. Uczestniczymy w projekcie klas mundurowych Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dyrektor ZST w Kłodzku                                

ZDJĘCIA Z ŻYCIA SZKOŁY

Skip to content