TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

OKE

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Jesteśmy ośrodkiem egzaminowania OKE

Oferta edukacyjna - slajd

↓ INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Technik robót wykończeniowych w budownictwie organizuje, koordynuje i kontroluje wykonywanie robót wykończeniowych przez zespoły robocze. Posługuje się dokumentacją budowlaną. Opracowuje projekty organizacji budowy i robót wykończeniowych. Wykonuje pomiary niezbędne do prowadzenia robót wykończeniowych w budownictwie. Sporządza przedmiary i obmiary robót wykończeniowych. Prowadzi dokumentację budowy. Sporządza harmonogramy robót wykończeniowych, zatrudnienia, pracy maszyn, dostawy, zużycia i zapasów materiałów. Specjalizuje się w sporządzaniu kosztorysów robót wykończeniowych. Może też wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: zagospodarowaniem terenu budowy, montażem, użytkowaniem i demontażem rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych, organizowaniem i koordynowaniem prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w obiektach budowlanych. Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym pracuje technik robót wykończeniowych w budownictwie. Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim wewnątrz budynków, ale również na wolnym powietrzu. Technik robót wykończeniowych w budownictwie prawie zawsze pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych. Zdecydowana większość techników robót wykończeniowych w budownictwie pracuje w firmach wykonawczych. Na terenie budowy zagrożenie stwarzają m.in. wykopy, rusztowania, części ruchome maszyn budowlanych. Występują również uciążliwości pracy związane z warunkami atmosferycznymi (opady deszczu, śniegu, niskie i wysokie temperatury, wiatr). Dla prowadzących roboty ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów i bezkonfliktowego współdziałania ze współpracownikami.

↓ JAKICH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH UCZYMY?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Rysunek budowlany
 • Podstawy budownictwa
 • Technologia robót wykończeniowych
 • Działalność gospodarcza
 • Język obcy zawodowy
 • Dokumentacja budowlana
 • Wykonywanie robót wykończeniowych
 • Organizowanie i kosztorysowanie robót wykończeniowych

↓ JAK ORGANIZUJEMY ZAJĘCIA PRAKTYCZNE?

Praktyka zawodowa miesięczna może być zagraniczna w programie Erasmus+ lub w polskiej firmie wskazanej przez szkołę.

↓ PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE PRZY REKRUTACJI

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • technika

↓ KSZTAŁCIMY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

 • język angielski

↓ JAKIE SĄ ŚREDNIE ZAROBKI BRUTTO W ZAWODZIE?

Kierownik budowy – od 6 970 do 11 350 PLN *
Technik budownictwa – od 3 800 do 6 180 PLN *
* wg badań portali raportujących wynagrodzenia w Polsce

↓ GDZIE CZEKA NA CIEBIE PRACA?

 • Firmy ogólnobudowlane
 • Firmy remontowo-budowlane
 • Firmy zarządzające nieruchomościami np. spółdzielnie

↓ CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Jesteśmy jedyną szkołą z kierunkami budowlanymi w powiecie kłodzkim
 • Jesteśmy ośrodkiem egzaminowania OKE
 • „Budowlanka” organizuje bezpłatne kursy kwalifikacyjne dla uczniów
Skip to content