TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

15.05 – 31.05 SKŁADANIE PODAŃ (klasy wojskowe OPW)

15.05 – 19.06 SKŁADANIE PODAŃ W POZOSTAŁYCH KLASACH

23.06 – 10.07 ZŁOŻENIE ŚWIADECTWA SZKOŁY I WYNIKÓW EGZAMINU

18.07 PUBLIKACJA LIST ZAKWALIFIKOWANYCH

31.07 PUBLIKACJA LIST PRZYJĘTYCH

Skip to content