Publikacja list rekrutacyjnych

W dniu 1 sierpnia komisja rekrutacyjna podała do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Skip to content