Podziękowanie dla „Budowlanki” za udzielone wsparcie dla 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w trakcie realizacji zadań związanych z obroną granicy Rzeczypospolitej Polskiej 🇵🇱

Skip to content