TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

16.05 – 20.06 SKŁADANIE PODAŃ

24.06 – 13.07 ZŁOŻENIE ŚWIADECTWA SZKOŁY I WYNIKÓW EGZAMINU

21.07 PUBLIKACJA LIST ZAKWALIFIKOWANYCH

01.08 PUBLIKACJA LIST PRZYJĘTYCH

Skip to content